@emrata: Spring is here! Emily Ratajkowski on Instagram :: @emrata: Spring is here!

NEWSINESS:

* * * 

SWIMSTAGRAM: