Joe Girardi, John Wetteland, Yankees November 4, 1996 x51635 Credit: John Iacono- staff

HOLE YARDS PAR R1 R2 R3 R4
OUT
HOLE YARDS PAR R1 R2 R3 R4
IN
Eagle (-2)
Birdie (-1)
Bogey (+1)
Double Bogey (+2)