Skip to main content

Road to Final Four

  • Author:
  • Publish date:
Kentucky 81, W. Kentucky 66
Kentucky 87, Iowa State 71
Kentucky 102, Indiana 90
Kentucky 82, Baylor 70
Ohio State 78, Loyola (MD) 59
Ohio State 73, Gonzaga 66
Ohio State 81, Cincinnati 66
Ohio State 77, Syracuse 70
Louisville 69, Davidson 62
Louisville 59, New Mexico 56
Louisville 57, Michigan State 44
Louisville 72, Florida 68
Kansas 65, Detroit 50
Kansas 63, Purdue 60
Kansas 60, North Carolina State 57
Kansas 80, North Carolina 67