Skip to main content

MLB's Great Draft Class of 2005

No. 1 (Arizona)
No. 2 (Kansas City)
No. 3 (Seattle)
No. 4 (Washington)
No. 5 (Milwaukee)
No. 6 (Toronto)
No. 7 (Colorado)
No. 9 (NY Mets)
No. 10 (Detroit)
No. 11 (Pittsburgh)
No. 12 (Cincinnati)
No. 23 (Boston)
No. 25 (Minnesota)
No. 30 (St. Louis)
No. 36 (Oakland)
No. 42 (Boston)
No. 66 (San Diego)
No. 75 (Atlanta)
No. 83 (Arizona)
No. 259 (NY Yankees)

SI Recommends